CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

  • Nền trang con
Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Các loại hố ga bê tông thoát nước

Các loại hố ga bê tông thoát nước

Cống tròn bê tông cốt thép D1000

Cống tròn bê tông cốt thép D1000

Hộp đôi H2 X (2500x2500)

Hộp đôi H2 X (2500x2500)

Cống hộp đôi H 2X (1500x1500)

Cống hộp đôi H 2X (1500x1500)

Tấm tường Acotec - Công nghệ mới cho xây dựng hiện đại

Tấm tường Acotec - Công nghệ mới cho xây dựng hiện đại

Cống hộp H 2000 X 2000

Cống hộp H 2000 X 2000

Cống tròn bê tông cốt thép D800 (ống cống D800)

Cống tròn bê tông cốt thép D800 (ống cống D800)

Cống tròn bê tông cốt thép D1500 (ống cống)

Cống tròn bê tông cốt thép D1500 (ống cống)

Cống tròn D1250 (ống cống D1250)

Cống tròn D1250 (ống cống D1250)

Phân biệt thép cán nóng và thép cán nguội

Phân biệt thép cán nóng và thép cán nguội

Gioăng cao su cho mối nối cống

Gioăng cao su cho mối nối cống

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Ống cống bê tông D300 - D500

Ống cống bê tông D300 - D500

Cống tròn D2000

Cống tròn D2000

Hướng dẫn lắp dựng tấm tường acotec

Hướng dẫn lắp dựng tấm tường acotec

Biện pháp thi công cống bê tông thoát nước

Biện pháp thi công cống bê tông thoát nước

Thiết kế cống hộp đôi

Thiết kế cống hộp đôi

Cống hộp đơn đúc sẵn

Cống hộp đơn đúc sẵn

Cầu thang bê tông đúc sẵn

Cầu thang bê tông đúc sẵn

Cống bê tông và ngoại quan

Cống bê tông và ngoại quan

Tấm tường ACOTEC

Tấm tường ACOTEC

Tấm tường bê tông tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn

Tấm tường bê tông tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn

Thi công tấm tường tại Vin City Gia Lâm

Thi công tấm tường tại Vin City Gia Lâm

Tấm Tường bê tông đúc sẵn chất lượng cao Acotec

Tấm Tường bê tông đúc sẵn chất lượng cao Acotec

Đặc điểm kỹ thuật của Tấm tường bê tông Acotec

Đặc điểm kỹ thuật của Tấm tường bê tông Acotec

 Ống cống bê tông đúc sẵn D600

Ống cống bê tông đúc sẵn D600

Cống hộp 3000mm x 3000mm (3m x 3m)m

Cống hộp 3000mm x 3000mm (3m x 3m)m

cống hộp đôi đúc sẵn

cống hộp đôi đúc sẵn

 Cống hộp 800 x 800 (chiều dài đốt cống 1000)

Cống hộp 800 x 800 (chiều dài đốt cống 1000)

 Cống hộp bê tông 1500 x 1500 ( 1,5m x 1,5m )

Cống hộp bê tông 1500 x 1500 ( 1,5m x 1,5m )

Cống hộp bê tông đúc sẵn

Cống hộp bê tông đúc sẵn

Cống tròn âm dương

Cống tròn âm dương

Cống tròn bê tông đúc sẵn

Cống tròn bê tông đúc sẵn

Hào kỹ thuật bê tông đúc sẵn

Hào kỹ thuật bê tông đúc sẵn

 Hào kỹ thuật

Hào kỹ thuật

 Tuynel Kỹ thuật (bê tông)

Tuynel Kỹ thuật (bê tông)

Hố ga bê tông

Hố ga bê tông

 Hố ga đúc sẵn

Hố ga đúc sẵn

Hố ga thu trực tiếp

Hố ga thu trực tiếp

Hố ga thu đúc sẵn

Hố ga thu đúc sẵn

Rãnh thoát nước

Rãnh thoát nước

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

Thông báo Bộ Công Thương