CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

Nền trang con

Hotline hỗ trợ

support online
Website của Công ty cổ phần Bê tông Phương Bắc

betongphuongbac@gmail.com

0947881181

Liên hệ tư vấn Sản phẩm cống bê tông:

*Mr.Tuấn Anh: 0913.022.481

*Mr.Hoàng Sơn: 0988.563.102

*Mr. Ngọc Hiển: 098.554.7136

*Mr. Thượng Hải: 08.666.22.123 

Thư viện video

Bê tông Phương Bắc hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý theo quy định

Cập nhật: 12-07-2019 06:04:49 | Tin tức | Lượt xem: 2454

Quản trị doanh nghiệp là khuôn khổ những quy tắc và thực tiễn mà qua đó bộ máy quản lý của một công ty có thể bảo đảm tính chịu trách nhiệm, sự công bằng và tính minh bạch trong mối quan hệ của công ty với tất cả các bên liên quan (bao gồm các nhà tài trợ tài chính, khách hàng, nhà quản lý, nhân viên, cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng).

Bước vào thời đại công nghệ thông tin và tính hội nhập kinh tế quốc tế giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức. Việc tuân thủ luật pháp là yêu cầu tối quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp khi tham gia vào sân chơi chung toàn cầu. Khi một doanh nghiệp tự động tuân thủ các quy định thì tức đó là sự nghiêm túc trong mọi hoạt động nhằm tạo ra những giá trị đích thực.

Với mong muốn làm thật, tạo ra những giá trị thật, Bê Tông Phương Bắc không ngần ngại khi chủ động hoàn thiện các thủ tục mà Luật yêu cầu phải có, từ khi thành lập đến nay, Bê Tông Phương Bắc đã hoàn thành các thủ tục để cấp phép hoạt động kinh doanh, các thủ tục về môi trường, an ninh, quan hệ lao động,... được các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Hưng Yên chấp thuận theo quy định.

Khi muốn xây dựng niền tin với khách hàng thì việc trước hết là phải xây dựng niềm tin với người lao động, với cộng đồng và với chính quyền.

Bê Tông Phương Bắc chúng tôi gọi đó là niềm tin tạo lên những giá trị thật!

 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

Thông báo Bộ Công Thương