CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

  • Nền trang con

Hotline hỗ trợ

support online
Website của Công ty cổ phần Bê tông Phương Bắc

betongphuongbac@gmail.com

0947881181

Liên hệ tư vấn

Sản phẩm cống bê tông:

*Mr.Tuấn Anh: 0913022481

*Mr.Hiển: 0985547136

Sản phẩm tấm tường bê tông:

*Mr.Hoàng Sơn: 0988563102

 

Thư viện video

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Cống tròn bê tông cốt thép D1000

Cống tròn bê tông cốt thép D1000

Hộp đôi H2 X (2500x2500)

Hộp đôi H2 X (2500x2500)

Cống hộp đôi H 2X (1500x1500)

Cống hộp đôi H 2X (1500x1500)

Cống hộp H 2000 X 2000

Cống hộp H 2000 X 2000

Cống tròn bê tông cốt thép D800 (ống cống D800)

Cống tròn bê tông cốt thép D800 (ống cống D800)

Cống tròn bê tông cốt thép D1500 (ống cống)

Cống tròn bê tông cốt thép D1500 (ống cống)

Cống tròn D1250 (ống cống D1250)

Cống tròn D1250 (ống cống D1250)

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Ống cống bê tông D300 - D500

Ống cống bê tông D300 - D500

Cống tròn D2000

Cống tròn D2000

Biện pháp thi công cống bê tông thoát nước

Biện pháp thi công cống bê tông thoát nước

Thiết kế cống hộp đôi

Thiết kế cống hộp đôi

Cống hộp đơn đúc sẵn

Cống hộp đơn đúc sẵn

Cống bê tông và ngoại quan

Cống bê tông và ngoại quan

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

Thông báo Bộ Công Thương