CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

  • Nền trang con

Hotline hỗ trợ

support online
Website của Công ty cổ phần Bê tông Phương Bắc

betongphuongbac@gmail.com

0947881181

Liên hệ tư vấn Sản phẩm cống bê tông:

*Mr.Tuấn Anh: 0913.022.481

*Mr.Hoàng Sơn: 0988.563.102

*Mr. Ngọc Hiển: 098.554.7136

*Mr. Thượng Hải: 08.666.22.123 

Thư viện video

YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC BÊN NGOÀI CỦA CỐNG

YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC BÊN NGOÀI CỦA CỐNG

Ống cống bê tông đúc sẵn được sản xuất bằng nhiều công nghệ khác nhau. Từ giai đoạn trước những năm 2000, cống ly tâm được coi là công nghệ hiện đại nhất do có thể sản xuất được những chiếc cống có độ dài lên đến 4m, với bề mặt ngoài của cống luôn nhẵn mịn đồng đều. Hiện nay nhiều công nghệ sản xuất cống mới đã được nhiều doanh nghiệp trong nước áp dụng như công nghệ quay ép, công nghệ rung lõi, công nghệ rung bàn,... với năng suất cao và chất lượng ổn định.

Hình thức bên ngoài của cống cũng phản ánh chất lượng của cống.


YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC BÊN NGOÀI CỦA ĐỐI VỚI CỐNG BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

1. Độ phẳng đều của bề mặt:

- Bề mặt bê trong và bên ngoài của cống yêu cầu phải phẳng đều, không có các điểm gồ lên hoặc lõm xuống quá 5mm.

- Trên bề mặt ống cống không cho phép các lỗ rỗng có chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 12mm.

2. Vỡ bề mặt:

- Khi có các khuyết tật vỡ bề mặt bê tông do quá trình sản xuất hoặc vận chuyển, thì tổng diện tích bề mặt vỡ không được quá (6xD)mm2. Trong đó, diện tích một miếng vỡ không được lớn hơn (3xD)mm2. Ống cống cũng không được có diện tích bê tông bị vỡ trên cả hai bề mặt (mặt trong và mặt ngoài) ở chỗ tiếp xúc của mặt cống.

3. Nứt bề mặt:

- Cho phép có các vết nứt bê tông do biến dạng mềm, nhưng bề rộng vết nứt không được vượt quá 0.1mm. Các vết nứt này có thể được lấp bằng cách xoa hồ xi măng.

4. Sự biến màu của bê tông ống cống:

Có thể chấp nhận sự biến màu của bê tông ống cống. Nhưng nếu bê tông bị nhuốm màu do cốt thép bên trong bị gỉ thì ống cống đó không đạt yêu cầu về chất lượng.

ống cống bê tông

ống cống đúc sẵn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

Thông báo Bộ Công Thương