CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

  • Nền trang con
Các thông số cống hộp đơn và cống hộp đôi

Các thông số cống hộp đơn và cống hộp đôi

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Cống tròn bê tông cốt thép D1000

Cống tròn bê tông cốt thép D1000

Hộp đôi H2 X (2500x2500)

Hộp đôi H2 X (2500x2500)

Cống hộp đôi H 2X (1500x1500)

Cống hộp đôi H 2X (1500x1500)

Cống hộp H 2000 X 2000

Cống hộp H 2000 X 2000

Cống tròn bê tông cốt thép D800 (ống cống D800)

Cống tròn bê tông cốt thép D800 (ống cống D800)

Cống tròn bê tông cốt thép D1500 (ống cống)

Cống tròn bê tông cốt thép D1500 (ống cống)

Cống tròn D1250 (ống cống D1250)

Cống tròn D1250 (ống cống D1250)

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Ống cống bê tông D300 - D500

Ống cống bê tông D300 - D500

Cống tròn D2000

Cống tròn D2000

Biện pháp thi công cống bê tông thoát nước

Biện pháp thi công cống bê tông thoát nước

Thiết kế cống hộp đôi

Thiết kế cống hộp đôi

Cống hộp đơn đúc sẵn

Cống hộp đơn đúc sẵn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

Thông báo Bộ Công Thương