CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

Nền trang con

Hotline hỗ trợ

support online
Website của Công ty cổ phần Bê tông Phương Bắc

betongphuongbac@gmail.com

0947881181

Liên hệ tư vấn Sản phẩm cống bê tông:

*Mr.Tuấn Anh: 0913.022.481

*Mr.Hoàng Sơn: 0988.563.102

*Mr. Ngọc Hiển: 098.554.7136

*Mr. Thượng Hải: 08.666.22.123 

Thư viện video

DUY TRÌ CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

Cập nhật: 13-12-2021 06:51:46 | Tin tức | Lượt xem: 1359

Bộ tiêu chuẩn phổ biến nhát trên toàn thế giới chính là tiêu chuẩn ISO 9001. Tính đến năm 2018, phiên bản mới nhất của ISO 9001 là phiên bản ISO 9001:2015. Đây là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức ISO phát triển và ban hành vào 24/9/2015 (phiên bản ban đầu được ban hành năm 1987). ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một tiêu chuẩn áp dụng vào Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001

Bộ tiêu chuẩn phổ biến nhát trên toàn thế giới chính là tiêu chuẩn ISO 9001. Tính đến năm 2018, phiên bản mới nhất của ISO 9001 là phiên bản ISO 9001:2015. Đây là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức ISO phát triển và ban hành vào 24/9/2015 (phiên bản ban đầu được ban hành năm 1987). ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một tiêu chuẩn áp dụng vào Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Bê tông Phương Bắc được tổ chức Chứng nhận phù hợp Quacert - Trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam đánh giá và cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 từ năm 2018 đến nay đã tròn 3 năm và nhờ quá trình vận hành, cải tiến liên tục nên đã được Quacert tiếp tục duy trì chứng nhận sự phù hợp đối với hoạt động quản lý chất lượng của Công ty. 

Ngoài hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Bê tông Phương Bắc còn đánh giá phù phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm Cống tròn và cống hộp bê tông đúc sẵn theo tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 - đối với cống tròn và Tiêu chuẩn TCVN 9116:2012 - đối với cống hộp đơn và cống hộp đôi.

Chứng nhận hệ thống ISO 9001

chứng nhận phù hợp TCNV 9113

chứng nhận phù hợp tcvn 9116

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

Thông báo Bộ Công Thương